ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರಯಾಣ

ಗೋದಾಮು

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಗ್ರಾಹಕ ಕಾರ್ಖಾನೆ